Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

tuyen sinh vien dai hoc

Mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều loại hình đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

English     Tiếng Việt

Tin tức - thông báo