Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện ĐH Mở Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Đại học Mở Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019 diễn ra vào thời điểm tuổi trẻ Thủ đô và cả nước đang quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Đại học Mở Hà Nội lần thứ VI.

Đại hội là diễn đàn quan trọng của đoàn viên thanh niên Viện Đại học Mở Hà Nội; trong đó tập trung đánh giá thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2014-2017, khẳng định những kết quả đạt được, nhìn nhận và kiểm điểm những mặt còn tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó xác định mục tiêu phương hướng hoạt động, công tác trong nhiệm kỳ 2017-2019, tiếp tục hoạt động hiệu quả theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động, phong trào do Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội tổ chức, phát động và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác tập hợp, quản lí, giáo dục đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới, phát huy được sức mạnh của tuổi trẻ Viện Đại học Mở Hà Nội, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường ngày càng vững mạnh. Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Đoàn trường khóa VIII để chỉ đạo và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội với chủ đề “Đoàn kết – Tình nguyện – Sáng tạo – Phát triển” sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2017 tại Nhà văn hóa học sinh, sinh viên Hà Nội với sự tham gia của 186 đại biểu chính thức được bầu từ Đại hội của 11 Liên chi đoàn và chi đoàn Cán bộ. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Đại học Mở Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019 diễn ra trong 02 phiên:

- Phiên thứ nhất: Từ 8h00 – 11h30

 

- Phiên thứ hai: Từ 14h30 – 17h30