Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Tuyển sinh

Loại hình

Đối tượng tuyển sinh

Hình thức tuyển sinh

Thời gian tuyển sinh

Đại học chính qui

- Ngành Mỹ thuật Công nghiệp

- Ngành Kiến trúc

Những người có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Bổ túc TH, THCN, TH nghề)

Thi tuyển khối H (Văn, Vẽ Hình họa - hệ số 2, Bố cục màu - hệ số 2)

Thi tuyển khối V (Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật - hệ số 2)

Theo kỳ thi tuyển sinh quốc gia (tháng 7 hàng năm)

Đại học tại chức

- Ngành Mỹ thuật Công nghiệp

Những người có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Bổ túc TH, THCN, TH nghề)

Thi tuyển khối H (Văn, Vẽ Hình họa, Bố cục màu)

Tháng 10 hàng năm