Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Hội nghị sơ kết công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2012, tại hội trường A đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ (năm học 2011- 2012) với sự chủ trì của Phòng Đào tạo, Khoa CNTT và Khoa Du lịch nhằm đánh giá những kết quả việc triển khai áp dụng phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ được thực hiện bởi hai Khoa CNTT và Du lịch.
Hội nghị đã rất vinh dự khi được đón tiếp Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng TS Lê Văn Thanh và các thầy cô là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công Đoàn, Ban CN các Khoa, Ban Giám đốc các Trung tâm, Lãnh đạo các Phòng và đội ngũ giáo vụ tại các Khoa.
Mở đầu Hội nghị, Viện trưởng TS Lê Văn Thanh đã khen ngợi và biểu dương Lãnh đạo và cán bộ nhân viên của hai Khoa đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn để bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Đồng thời, Viện trưởng cũng khẳng định quyết định đúng đắn và sáng suốt của Đảng ủy trong việc lựa chọn thí điểm khoa CNTT và Du lịch với thế mạnh của khoa CNTT về công nghệ và thế mạnh của khoa Du lịch về quản lý giáo vụ.
Tiếp theo, TS Trương Tiến Tùng- CN Khoa CNTT trình bày Báo cáo Hệ thống Website quản lý đào tạo theo tín chỉ và đọc “Báo cáo sơ kết những hoạt động cố vấn học tập qua học kỳ đầu tiên” của Khoa CNTT. Báo cáo nêu lên những thay đổi, tồn tại trong quy trình quản lý cũng như trong phương pháp dạy và học của Khoa và những kiến nghị nhằm tăng cường tính hiệu quả của công tác cố vấn học tập.
Tiếp đó, Ths Vũ An Dân đọc “Báo cáo tổng kết công tác thực hiện hệ thống tín chỉ” tại Khoa Du lịch. Trên cơ sở đề cập đến những khó khăn của Khoa Du lịch, báo cáo đã đánh giá kết quả tổ chức thực hiện trong năm học đầu tiên và nêu lên định hướng cho năm học tiếp theo.
Cuối cùng, các Khoa, các cá nhân đã có những tham luận, những thảo  luận, trao đổi về vấn đề này.
Phát biểu kết luận Hội nghị, ĐC Bí thư Đảng ủy Viện trưởng TS Lê Văn Thanh mong muốn qua công tác triển khai đào tạo theo tín chỉ trong năm qua, các Khoa cùng rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong năm tới.
Hội nghị kết thúc vào lúc 11h30.