Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Chế độ ưu đãi trong giáo dục

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGD&ĐT-BTC ngày 20/11/2006 hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đối với người có công với cách mạng và con của họ, Viện Đại học Mở Hà Nội thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên đang học tập tại Viện, cụ thể như sau:

I Đối tượng ưu đãi

1.1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

1.2. Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945; con của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; con của anh hùng lao động trong kháng chiến; con của liệt sĩ, con của thương binh; con của bệnh binh; con bị dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

II Phạm vi áp dụng

Áp dụng đối với sinh viên chính qui đang học tại Viện Đại học Mở Hà Nội gồm các hệ:
- Đại học chính qui,
- Hoàn chỉnh kiến thức Đại học chính qui;
- Cao đẳng liên thông chính qui;
- Trung học chuyên nghiệp chính qui.
Sinh viên diện ưu đã mà cùng một lúc học ở nhiều trường (hoặc nhiều Khoa trong trường) thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi ở mức cao nhất.
Không áp dụng chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với sinh viên đã hưởng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo nay tiếp tục học thêm ngành khác cùng cấp và trình độ đào tạo.

III Chế độ ưu đãi

3.1. Học phí:
- Các đối tượng ưu đãi được miễn 100% học phí theo qui định, cụ thể:
+ Hệ Trung cấp được miễn học phí mức 150.000 đồng/tháng
+ Hệ Cao đẳng được miễn học phí mức 200.000 đồng/tháng
+ Hệ Đại học, Hoàn chỉnh kiến thức đại học mức 250.000 đồng/tháng.

3.2. Đầu các học kỳ, sinh viên diện chính sách xuất trình Sổ ưu đãi giáo dục – đào tạo do Phòng Lao động Thương binh Xã hội của địa phương cấp. Căn cứ danh sách sinh viên diện chính sách lưu tại Phòng Đào tạo của Viện Đại học Mở Hà Nội, Viện sẽ cấp xác nhận là sinh viên theo qui định để sinh viên làm thủ tục hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi của Nhà nước tại các Phòng Lao động Thương binh và Xã hội địa phương.

IV Thủ tục - hồ sơ

Để hưởng chế độ miễn học phí tại Viện, mỗi sinh viên diện chính sách cần nộp:
-  Sổ ưu đãi giáo dục – đào tạo kèm theo Quyết định cấp Sổ (phô tô công chứng)
-  Giấy khai sinh (bản sao)
-  Đơn xin hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục (theo mẫu)
Nơi nộp: Văn phòng Khoa và Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

V/ Thời gian xét ưu đãi:

2 đợt trong năm:

Đợt 1 (tính từ đầu học kỳ I): Thu hồ sơ hết 30/10 hàng năm, duyệt trong tháng 11 hàng năm.

Đợt 2 (tính từ đầu học kỳ II): Thu hồ sơ hết 30/12 hàng năm, duyệt trong tháng 1 hàng năm.

Sinh viên nộp hồ sơ muộn sẽ được xét duyệt cùng đợt xét duyệt kế tiếp