Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Phòng

Phòng Tổ chức-Hành chính

Trưởng phòng:       Th/s Trần Tiến Dũng
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
38682464

38694822 - 38682321

Phó TP:   Ông Nguyễn Đắc Trung

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

38695952

 

Phòng Đào tạo

Phó Trưởng phòng:                   Th/s Dương Hoài Văn
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
38682299

 

Phòng Kế hoạch tài chính

Trưởng phòng:.......Bà Hoàng Thị Ngân Anh   
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
36230742

Phó TP:                 Th/s Nguyễn Thị Thanh Mai

38683007

Phó TP:                 TS Trần Thị Thu Phong

Phó TP:                 Th/s Trần Thị Vinh

 

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

 

Phó TP: PGS.TS Phạm Thị Tâm

38684859, 38684484

 

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

Trưởng phòng:      Th/s Lương Tuấn Long

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

38682605

Phó TP: Th/s Phan Minh Tuấn
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

38682605

Phó TP: Nguyễn Anh Tuấn

E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Phòng Thanh tra - Pháp chế:

Trưởng phòng:   Th/s Khổng Thị Uyên
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 043.6230210


Phó TP:   Th/s Nguyễn Thị Hạnh

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 043.6230210

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng:

Trưởng phòng:      Th/s Lê Trường Sơn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

38680025

Phó TP:                Th/s Nguyễn Việt Hùng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

36231497

Phó TP:               Th/s Nguyễn Thị Thúy Hồng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.