Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Tin tức - Sự kiện

Danh sách cán bộ và sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội tham gia Ngày Hội hiến máu nhân đạo "Kết nối yêu thương"

Trong Ngày Hội hiến máu nhân đạo “Kết nối yêu thương”, cán bộ và sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội đã đóng góp cho ngân hàng máu 106 đơn vị máu. Lãnh đạo Nhà trường biểu dương tinh thần nhân đạo của các đồng chí cán bộ và các em sinh viên. Hy vọng các đồng chí và các em sinh viên liên tục phát huy tinh thần nhân đạo của mình, góp những giọt máu đào để kịp thời cứu giúp người bệnh!

Dưới đây là danh sách cán bộ và sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo:

 

STT

Họ tên

Ngày sinh

Nghề nghiệp

Số lần đã hiến

Thể tích hiến

Nhóm ABO

Nhóm RH(D)

 

1

NGUYỄN THÙY LINH

06/08/1982

Cán bộ - Giáo viên

2

250

O

Rh(dương)

 

2

LÊ VĂN TIẾN

24/03/1993

Sinh viên

3

350

A

Rh(dương)

 

3

VŨ THỊ NHƯ QUỲNH

01/01/1996

Sinh viên

1

250

B

Rh(dương)

 

4

BÙI THỊ HỒNG VINH

19/12/1994

Sinh viên

4

250

O

Rh(dương)

 

5

ĐINH QUANG KHÁNH

02/04/1992

Sinh viên

3

350

A

Rh(dương)

 

6

NGUYỄN HOÀNG ANH

24/01/1991

Sinh viên

3

250

O

Rh(dương)

 

7

TÔ HOÀNG ANH

17/02/1993

Sinh viên

3

350

O

Rh(dương)

 

8

NGUYỄN VIỆT TUẤN

02/05/1994

Sinh viên

1

350

A

Rh(dương)

 

9

NGUYỄN PHAN LINH

10/01/1994

Sinh viên

1

350

A

Rh(dương)

 

10

LÊ HỮU NAM

21/03/1980

Cán bộ - Giáo viên

6

350

A

Rh(dương)

 

11

ĐÀO THỊ PHƯƠNG THANH

29/08/1996

Sinh viên

1

250

A

Rh(dương)

 

12

LÊ THỊ LAN HƯƠNG

21/02/1996

Sinh viên

1

250

A

Rh(dương)

 

13

VŨ MẠNH TOÀN

24/08/1996

Sinh viên

1

250

B

Rh(dương)

 

14

PHÙNG MINH THẮNG

26/11/1994

Sinh viên

1

350

O

Rh(dương)

 

15

TRẦN TUẤN PHONG

05/09/1990

Sinh viên

1

350

B

Rh(dương)

 

16

VŨ MINH THÙY

22/05/1996

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

17

ĐỖ THỊ QUỲNH SEN

13/12/1995

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

18

PHẠM HOÀNG AN

07/01/1996

Sinh viên

1

350

B

Rh(dương)

 

19

LÊ THỊ HỒNG VÂN

25/02/1996

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

20

NGÔ HOÀI THU

20/11/1994

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

21

LÊ THỊ THƠM

14/07/1996

Sinh viên

1

250

B

Rh(dương)

 

22

LÊ THỊ THÊU

08/12/1996

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

23

LẠI VUI TƯƠI

30/12/1996

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

24

ĐINH THỊ THANH

25/05/1993

Sinh viên

6

250

O

Rh(dương)

 

25

TRẦN MINH ĐÁNG

04/06/1996

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

26

PHẠM NGỌC AN

21/07/1993

Sinh viên

2

350

A

Rh(dương)

 

27

NGÔ MAI HƯƠNG

12/04/1996

Sinh viên

1

250

A

Rh(dương)

 

28

VŨ HỒNG ANH

18/08/1996

Sinh viên

1

250

B

Rh(dương)

 

29

TRƯƠNG VĂN KHOA

07/09/1996

Sinh viên

1

350

A

Rh(dương)

 

30

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

05/09/1996

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

31

DƯƠNG VĂN ĐẠT

20/11/1995

Sinh viên

1

350

B

Rh(dương)

 

32

TRẦN THỊ PHƯƠNG

05/09/1995

Sinh viên

1

250

B

Rh(dương)

 

33

HOÀNG THỊ HUỆ

21/06/1995

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

34

DƯƠNG HUY HOÀNG

11/09/1996

Sinh viên

1

350

A

Rh(dương)

 

35

HOÀNG THANH DIỆP

11/01/1996

Sinh viên

1

250

A

Rh(dương)

 

36

HOÀNG PHƯƠNG CHI

18/10/1996

Sinh viên

1

250

AB

Rh(dương)

 

37

NGUYỄN THỊ HẬU

12/12/1994

Sinh viên

5

250

O

Rh(dương)

 

38

ĐỖ HỮU TIẾN

05/05/1996

Sinh viên

1

250

B

Rh(dương)

 

39

LÊ THỊ LÝ

02/08/1994

Sinh viên

1

250

B

Rh(dương)

 

40

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

31/08/1994

Sinh viên

2

250

A

Rh(dương)

 

41

ĐÀO VĂN TÂM

01/04/1995

Sinh viên

1

350

AB

Rh(dương)

 

42

NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

20/10/1995

Sinh viên

2

250

A

Rh(dương)

 

43

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

26/10/1994

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

44

ĐÀO THỊ TÂM

30/08/1996

Sinh viên

1

250

A

Rh(dương)

 

45

ĐINH THỊ THANH TÂM

13/01/1994

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

46

ĐOÀN THÙY DƯƠNG

28/10/1995

Sinh viên

1

250

AB

Rh(dương)

 

47

PHÙNG QUỐC DÂN

10/06/1995

Sinh viên

1

250

A

Rh(dương)

 

48

TRẦN HÙNG PHONG

17/03/1996

Sinh viên

1

350

O

Rh(dương)

 

49

NGUYỄN HỒNG NGỌC

21/06/1996

Sinh viên

1

350

O

Rh(dương)

 

50

NGUYỄN THU HUYỀN

08/11/1996

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

51

PHẠM HOÀNG DŨNG

02/09/1994

Sinh viên

5

350

O

Rh(dương)

 

52

HÀ MỸ LINH

21/10/1995

Sinh viên

1

250

A

Rh(dương)

 

53

NGUYỄN VĂN LÂM

19/11/1996

Sinh viên

1

350

B

Rh(dương)

 

54

NGUYỄN THU THỦY

21/12/1995

Sinh viên

1

250

B

Rh(dương)

 

55

NGUYỄN LINH PHƯƠNG

15/04/1996

Sinh viên

1

250

B

Rh(dương)

 

56

PHẠM THỊ HUYỀN TRANG

25/09/1994

Sinh viên

1

250

A

Rh(dương)

 

57

HOÀNG THỊ HẢI YẾN

20/11/1994

Sinh viên

1

250

A

Rh(dương)

 

58

PHẠM THỊ THÚY

25/07/1994

Sinh viên

2

250

B

Rh(dương)

 

59

LÊ THỊ KHOA

26/03/1994

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

60

TRỊNH THANH THẢO

06/03/1996

Sinh viên

1

250

B

Rh(dương)

 

61

ĐOÀN THỊ THU HÀ

22/02/1994

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

62

VŨ THỊ TRANG

05/09/1996

Sinh viên

1

250

B

Rh(dương)

 

63

HOÀNG THỊ ÁNH

06/11/1996

Sinh viên

1

350

O

Rh(dương)

 

64

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

12/08/1995

Sinh viên

1

350

O

Rh(dương)

 

65

BÙI VIỆT ĐỨC

02/12/1996

Sinh viên

1

350

A

Rh(dương)

 

66

ĐỖ THỊ THU HẰNG

28/12/1994

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

67

LÊ THỊ HỒNG NGỌC

02/09/1994

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

68

ĐÕ THỊ NGUYÊN

24/11/1996

Sinh viên

1

250

B

Rh(dương)

 

69

NGUYỄN HOÀNG LINH

21/03/1993

Sinh viên

2

350

A

Rh(dương)

 

70

LÊ KHÁNH HUYỀN

16/05/1996

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

71

VŨ QUỐC DUY

26/03/1996

Sinh viên

1

350

B

Rh(dương)

 

72

BÙI LÊ PHÁT

17/04/1992

Sinh viên

1

350

O

Rh(dương)

 

73

PHẠM HỒNG MINH

21/12/1996

Sinh viên

1

350

B

Rh(dương)

 

74

NGUYỄN ĐỨC QUÝ

26/11/1996

Sinh viên

1

350

O

Rh(dương)

 

75

TRẦN VĂN TOÀN

02/05/1995

Sinh viên

1

350

B

Rh(dương)

 

76

MAI QUANG MINH

03/07/1996

Sinh viên

1

350

O

Rh(dương)

 

77

HÀ HƯƠNG GIANG

05/05/1996

Sinh viên

1

350

A

Rh(dương)

 

78

LÃ QUỐC THIỆN

19/06/1996

Sinh viên

1

350

O

Rh(dương)

 

79

PHẠM THỊ THU LAN

12/12/1996

Sinh viên

1

350

O

Rh(dương)

 

80

NGUYỄN ANH TUẤN

29/10/1996

Sinh viên

1

350

B

Rh(dương)

 

81

TẠ XUÂN PHONG

02/08/1995

Sinh viên

1

350

AB

Rh(dương)

 

82

NGUYỄN THỊ LAN ANH

15/08/1996

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

83

NGÔ THỊ HƯƠNG

05/09/1996

Sinh viên

1

250

B

Rh(dương)

 

84

ĐOÀN THỊ BƯỞI

01/03/1994

Sinh viên

2

250

O

Rh(dương)

 

85

NGUYỄN TÚ ÁNH

25/07/1994

Sinh viên

1

250

A

Rh(dương)

 

86

ĐÀO DUY SƠN

07/03/1996

Sinh viên

1

250

B

Rh(dương)

 

87

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

04/02/1992

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

88

HỮU HỒNG PHƯƠNG

17/08/1996

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

89

NGUYỄN THỊ NHUNG

23/12/1994

Sinh viên

1

100

O

Rh(dương)

 

90

NGUYỄN THỊ KIỀU VÂN

11/12/1995

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

91

ĐINH QUANG ĐỨC

06/02/1996

Sinh viên

1

250

B

Rh(dương)

 

92

NGUYỄN HỒNG NGỌC

15/02/1994

Sinh viên

1

250

B

Rh(dương)

 

93

KHỔNG THỊ KHÁNH LINH

19/02/1994

Sinh viên

2

250

O

Rh(dương)

 

94

NGUYỄN THÙY LINH

15/06/1996

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

95

CAO THỊ HUYỀN THƯƠNG

09/09/1996

Sinh viên

1

250

A

Rh(dương)

 

96

LÊ THỊ QUỲNH

05/11/1996

Sinh viên

1

250

A

Rh(dương)

 

97

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

19/12/1996

Sinh viên

1

250

A

Rh(dương)

 

98

NGUYỄN MINH YẾN

07/06/1996

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

99

VŨ MẠNH LINH

14/12/1996

Sinh viên

1

350

B

Rh(dương)

 

100

NGUYỄN THỊ LÝ LÀNH

22/05/1994

Sinh viên

1

250

AB

Rh(dương)

 

101

PHẠM THỊ HỒNG LY

28/05/1996

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

102

TRƯƠNG HỒNG VÂN

10/06/1996

Sinh viên

1

250

A

Rh(dương)

 

103

TRẦN THÚY HẠNH

25/12/1995

Sinh viên

1

250

A

Rh(dương)

 

104

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

17/09/1996

Sinh viên

1

350

O

Rh(dương)

 

105

NGUYỄN MẠNH TÚ

03/05/1995

Sinh viên

1

250

O

Rh(dương)

 

106

TRẦN ĐÌNH CHUNG

20/05/1996

Sinh viên

1

350

O

Rh(dương)

 

 

 

Lễ Khởi động Dự án “ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC E-LEARNING TẠI VIỆN ĐH MỞ HÀ NỘI”

Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Viện Đại học Mở Hà Nội trở thành Trường Đại học hàng đầu về đào tạo Mở và Từ xa, mở rộng hơn nữa cơ hội học tập cho tất cả mọi người nhằm xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời theo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước. Sáng 15/01 tại Viện Đại học Mở Hà Nội đã diễn ra Lễ khởi động Dự án "ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC E-LEARNING TẠI VIỆN ĐH MỞ HÀ NỘI" do Viện Đại học Mở Hà Nội làm chủ Dự án, tổ chức Phát triển hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) viện trợ.

Đọc thêm...
 

LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HSSV VÀ NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

alt

Trong không khí của những ngày đầu năm mới 2015, hòa chung không khí thành công của Đại hội Đoàn TN Nhiệm kỳ VII và Hội nghị CBVC Viện Đại học Mở Hà Nội, hôm nay, ngày 8/1/2015, Hội Sinh viên Nhà trường đã long trọng tổ chức “Lễ Mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống HSSV (9/1/1950 – 9/1/2015)” và Ngày Hội hiến máu nhân đạo “Kết nối yêu thương”.

alt

Đến dự với buổi lễ có sự hiện diện của các vị đại biểu, các vị khách quý.

Về phía Thành Đoàn, Hội sinh viên TP Hà Nội có Đ/c Nguyễn Đình Khuê – Phó trưởng Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Thành phố Hà Nội.

Về phía Viện Đại học Mở Hà Nội có NGUT.TS. Lê Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, TS. Trương Tiến Tùng - Phó viện trưởng, Ông Nguyễn Xuân Quế - Phó Bí thư Đảng ủy, ThS. Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch Công Đoàn, Trưởng phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Đ/c Đỗ Ngọc Anh – Bí Thư Đoàn Thanh niên cùng toàn thể các thầy cô giáo đại diện lãnh đạo các đơn vị và hơn 500 đoàn viên, sinh viên đại diện cho hơn 10.000 sinh viên hệ chính quy.

Tham dự chương trình còn có các y bác sỹ, cán bộ Y tế Viện Huyết học và Truyền máu TW

alt

Trong bài phát biểu chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống HSSV, đồng chí Lê Anh Duy – Chủ tịch Hội SV Viện ĐH Mở Hà Nội đã ôn lại lịch sử hào hùng của phong trào học sinh, sinh viên những năm đầu kháng chiến với cuộc biểu tình đấu tranh chống lại chế độ đàn áp dã man của Thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. "Cuộc đàn áp đẫm máu ngày 9/1/1950 và tinh thần chiến đấu hy sinh oanh liệt của anh Trần Văn Ơn làm dấy lên trong học sinh, sinh viên và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn lòng căm thù giặc và ý chí đấu tranh kiên quyết chống thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai.

Với sự kiện lịch sử đó, noi gương tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn Ơn và học sinh, sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội toàn quốc Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2/1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9/1 hàng năm làm ngày truyền thống học sinh - sinh viên. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V tại thủ đô Hà Nội đã quyết định đồng thời lấy ngày 9/1 làm ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam".

alt

Năm 2014 vừa qua, Viện Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức các đội hình tình nguyện, với sự tham gia của hàng nghìn lượt sinh viên, thực hiện rất nhiều các hoạt động tình nguyện khác nhau, tiêu biểu là: chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện, tiếp sức mùa thi, hiến máu tình nguyện, các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa… Nhân dịp này, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký quyết định tặng giấy khen cho 110 sinh viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2014.

 

Cũng nhân dịp này, Viện Huyết học và Truyền máu TW đã trao Giấy Chứng nhận cho Hội Sinh viên Nhà trường để ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp cũng như những đóng góp của sinh viên trong việc cung cấp hàng trăm đơn vị máu quý giá, kịp thời chuyển tới những người bệnh đang chờ đợi từng phút từng giờ.

 

alt

 

Phát biểu nhân kỷ niệm ngày Truyền thống HSSV, NGUT.TS. Lê Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác Hội và phong trào sinh viên. Thầy cũng biểu dương thành tích của sinh viên Nhà trường và mong muốn các em phát huy tinh thần tình nguyện, nhiệt tình, sức trẻ cả trong học tập và phong trào, đóng góp cho Thương hiệu và sự phát triển của Nhà trường.

Trong Ngày Hội hiến máu nhân đạo “Kết nối yêu thương”, sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội đã đóng góp cho ngân hàng máu 106 đơn vị máu để kịp thời giúp đỡ cho những người bệnh. Nghĩa cử cao đẹp này luôn được sinh viên Nhà trường phát huy hàng năm.

 

Một sô hình ảnh trong chương trình:

alt

alt

 

alt

alt

alt

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL