Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University

Tin tức - Sự kiện

Lễ trao bằng Tốt nghiệp tại Vĩnh Phúc và Đông Anh

9h00 ngày 15 tháng 11 năm 2015, Viện ĐH Mở HN đã long trọng tổ chức lễ trao bằng TN cho 85 tân cử nhân các ngành Luât KT, QTKD, KT tại TTGTTX Tỉnh Vĩnh Phúc. Trưởng đoàn công tác do TS Nguyễn Mai Hương- Bí Thư Đảng Uỷ- Chủ tịch hội đồng trường dẫn đầu với các thày cô giáo của TTPTĐT, Phòng QLĐT, Khoa ĐTTX, Khoa Kinh tế và các đơn vị khác trong Viện cũng nhiệt tình tham gia tổ chức chu đáo và đầy không khí thiêng liêng, phấn khởi.

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁO SỐ 2 - Cuộc thi Thiết kế Cổng Viện

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

BAN TỔ CHỨC

CUỘC THI THIẾT KẾ CỔNG TRƯỜNG

Số:  03 /TB-ĐHM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO SỐ 2

Kính gửi:      - Các đơn vị thuộc Viện Đại học Mở Hà Nội.

Các tác giả có tác phẩm dự thi được vào vòng chung kết.

Căn cứ thể lệ và kết quả chấm vòng sơ khảo cuộc thi Thiết kế cổng trường Viện Đại học Mở Hà Nội. Ban tổ chức thông báo tới các đơn vị và cá nhân có liên quan các yêu cầu về tác phẩm dự thi vòng chung kết như sau:

1.      Quy định về hồ sơ dự thi vòng chung kết

Hồ sơ dự thi gồm có 03 phần: (được đặt trong phong bì khổ A2 và có gắn mã theo thể lệ cuộc thi)

-         Phần 1: Tập bản vẽ khổ giấy A2 bao gồm các nội dung: mặt bằng quy hoạch; mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh công trình; các chi tiết kiến trúc nếu có.

-         Phần 2: Bản thuyết minh ý tưởng của tác phẩm dự thi trên khổ giấy A4 gồm các nội dung: Tính đặc trưng, tính khái quát và tính khả thi.

-         Phần 3: 01 đĩa CDROM lưu các nội dung của phần 1 và phần 2.

01 phong bì đựng bản trích ngang dán kín và được gắn mã bên ngoài trùng khớp với mã trên hồ sơ dự thi.

2.      Thời gian – địa điểm nộp bài dự thi

-         Thời gian: từ 9h00’ đến 16h00’ Thứ năm - ngày 03/12/2015

-          Địa điểm: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

(Những tác phẩm được vào vòng chung kết nếu nộp quá thời gian trên sẽ bị hủy tư cách dự thi).

3.      Hội đồng giám khảo

-          Đại diện lãnh đạo Nhà trường.

-          Các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và quản lý.

Danh sách các tác giải có tác phẩm vào vòng chung kết được đăng tải trên website của Viện Đại học Mở Hà Nội.

Mọi chi tiết về cuộc thi liên hệ với đ/c: Nguyễn Anh Hoàn – chuyên viên Phòng Công tác Chính trị & Sinh viên Điện thoại: 043.8682605.

 

Nơi nhận:

-    Đảng ủy, Ban giám hiệu,

Hội đồng trường (để b/c);

-    Các Khoa, Phòng, Trung tâm,

Đoàn TN – Hội SV (để t/h);

-    Các tác giả có tác phẩm được vào vòng chung kết (để t/h);

-    Lưu VP.

 

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. Trương Tiến Tùng

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL